Veelgestelde vragen

De theatervoorstelling

 1. Waar gaat de voorstelling over?
 2. Hoe kwam de voorstelling tot stand?
 3. Hoe lang duurt de voorstelling?
 4. Interactief theater, wat betekent dat?
 5. Zijn er voorwaarden voor de zaal?
 6. Waar moet de school voor zorgen?
 7. Hoe verloopt een boeking?
 8. Kan u meer details geven omtrent de betaling?
 9. Wat als het toneelstuk door omstandigheden niet kan doorgaan?

De game

 1. Waar gaat de game over?
 2. Hoe kwam de game tot stand?
 3. Hoe lang duurt de game?
 4. Een online game, wat betekent dat?
 5. Waar moet de school voor zorgen?
 6. Wanneer kan de game gespeeld worden?
 7. Hoe verloopt een boeking?
 8. Kan u meer details geven omtrent de betaling?

De theatervoorstelling

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie te bundelen. Mocht je op sommige vragen toch geen antwoord vinden, contacteer dan gerust de projectcoördinator voor het theaterluik: Thomas Deweer via thomas@um4p.be

 1. Waar gaat de voorstelling over?
  In PeaceCraft ontmoeten twee zeventienjarigen uit compleet verschillende leefwerelden elkaar. Laura houdt van streetdance en traint duchtig met haar tweelingbroer Jonas en vriend Dylan. Tawfeek is een Iraakse vluchteling die een jaar geleden alleen in België arriveerde. Hij verblijft nog altijd in een opvangcentrum; het wachten valt hem zwaar en het gemis van de familie in Irak weegt enorm. Door een toevalligheid kruisen hun wegen elkaar. Laura gaat op bezoek in het opvangcentrum en leert de leefwereld van Tawfeek beter kennen. Ze vinden verbondenheid via de smartphone, muziek en dans. Maar ze stuiten ook op vooroordelen en onwetendheid langs beide kanten en besluiten uiteindelijk samen een app te bouwen rond vluchtelingen. Maar hoe ver kan Laura gaan in haar engagement? Ze gaat immers al (street)-dansend door het leven. Ondertussen krijgt Tawfeek slecht nieuws …

 2. Hoe kwam de voorstelling tot stand?
  U Move 4 Peace (UM4P) werkte de afgelopen jaren via creatieve methoden met vluchtelingen en nieuwkomers in en buiten opvangcentra. Met PeaceCraft kunnen we de verhalen van deze jongeren naar de schoolbanken brengen. Deze link met de realiteit vinden we uniek en belangrijk.
  Bij de creatie van de voorstelling werden ook bijkomende workshops georganiseerd in het opvangcentrum in Linkeroever, Antwerpen.
  De vier acteurs hebben zelf een vluchtverleden, een ervaring die ze meebrengen op de scène. Hiervoor werkten we samen met KunstZ, een organisatie die acteurs en podiumkunstenaars van diverse origine opleidt, ondersteunt en begeleidt.
  UM4P creëerde de voorstelling dus samen met de acteurs, geïnspireerd door hun verhalen en thema’s.
  Tijdens het repetitieproces bouwden we verschillende feedbackmomenten in. We nodigden na een eerste repetitieperiode een panel uit met mensen die vanuit hun expertise suggesties konden leveren: werknemers in opvangcentra, theatermakers, leerkrachten, jongeren, nieuwkomers en mensen uit de vredesbeweging en het middenveld.

 3. Hoe lang duurt de voorstelling?
  Er zijn twee lesuren, 100 minuten, nodig voor het PeaceCraft-programma. Het toneelstuk zelf duurt een klein half uur. In het daaropvolgende uur wordt het stuk op een interactieve manier besproken.

 4. Interactief theater, wat betekent dat?
  Het programma begint met de integrale opvoering van het theaterstuk. Om in dialoog te gaan over wat er op de scène is gebeurd, wordt er na de opvoering een nabespreking georganiseerd. We gebruiken theater als oefenplaats voor de realiteit. We transformeren de leerlingen van ‘toe-schouwers’ naar ‘doe-schouwers’. We bekijken samen in welke mate ze zelf een impact kunnen hebben op wat er zich zojuist heeft afgespeeld. Daarnaast wisselen we met de jongeren ervaringen en meningen uit over de thematiek. De vluchtelingenproblematiek is een beladen thema, dat in de maatschappij en in de media bijzonder polariserend kan werken.
  De nabespreking kan gebeuren door concrete suggesties effectief op de scène uit te proberen. Door een situatie te spelen, kan ook duidelijk worden of het al dan niet opportuun is om ze in de realiteit toe te passen. Daarnaast gaan we ook op de klassieke manier in dialoog. De toeschouwers of deelnemers kunnen bijvoorbeeld in gesprek gaan met de personages uit het stuk. De nabespreking is iedere keer anders en hangt af van wat er leeft bij de groep en wat er tijdens het gesprek bovenkomt.
  UM4P brengt theater gebaseerd op de verhalen van jonge vluchtelingen en opgevoerd door vier acteurs met een vluchtverleden. Zo willen we het thema en de problematiek errond een menselijk gelaat geven. Als vredesbeweging nemen we geen ‘standpunt’ in, schrijven we geen ‘houding’ voor: de voorstelling en nabespreking laten ruimte voor uiteenlopende meningen en opinies.

 5. Zijn er voorwaarden voor de zaal?
  • De ruimte moet groot genoeg zijn voor een publiek van max. 60 personen
  • Voor een optimale akoestiek mag de zaal ook niet te groot zijn
  • Een plek moet goed verlicht zijn of kunnen worden; we werken zonder extra belichting
  • Er moet toegang zijn tot elektriciteit vanaf het podium of de plaats die gebruikt wordt als podium
  Voor het decor zorgen we uiteraard zelf. We brengen een zwart achtergronddoek en een geluidsinstallatie mee. Is er al een installatie beschikbaar, dan mag je ons dat altijd laten weten. Een verhoogd podium is handig met het oog op de nabespreking. Als dat aanwezig is, mag dat ook gemeld worden.

 6. Waar moet de school voor zorgen?
  • Voldoende stoelen voor het publiek
  • Een plek waar de acteurs zich kunnen omkleden en hun persoonlijk materiaal veilig kunnen opbergen
  • Een paar flessen water en glazen

 7. Hoe verloopt een boeking?
  • Zoek een beschikbare datum: Op de kalender op de inschrijfpagina van de PeaceCraft-website zijn de data aangegeven waarop het PeaceCraft-team beschikbaar is. Kijk welke data het best passen voor jouw school.
  • Stuur het formulier door met de door jou gewenste datum
  • Bedankt! We hebben nu de bestelling goed ontvangen. Het PeaceCraft-secretariaat neemt zo snel mogelijk contact op voor bevestiging. Als de datum is vastgelegd, stelt het secretariaat een factuur op
  • Je betaalt vooraf
  • We komen met PeaceCraft naar jouw school

 8. Kan u meer details geven omtrent de betaling?
  Na bestelling krijg je een factuur toegestuurd. De kostprijs van het toneelstuk is €350 inclusief btw. Daarnaast rekenen we ook verplaatsingsonkosten aan. Die bedragen €0,4 per kilometer vanaf het vertrekadres op Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen. De kilometers worden berekend aan de hand van Google Maps en het betreft één wagen met dakkoffer voor het vervoer van decor.

Scholen in de provincie Antwerpen genieten van een gereduceerd tarief, nl €186 inclusief BTW, dankzij tussenkomst van de provincie Antwerpen.

 1. Wat als het toneelstuk door omstandigheden niet kan doorgaan?
  Als het PeaceCraft-team het slachtoffer is van overmacht langs zijn kant (ongeluk, ziekte...), dan wordt enerzijds 50 % van de kostprijs vergoed , anderzijds wordt door beide partijen een nieuwe datum gezocht om het optreden toch te laten doorgaan
  Mocht het toneelstuk na boeking en betaling niet langer kunnen doorgaan op jouw school, dan kan de voorstelling geannuleerd worden mits afhouding van 50% van de reeds overgemaakte betaling.

De game

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie te bundelen. Mocht je op sommige vragen toch geen antwoord vinden, contacteer dan gerust de projectcoördinator voor de game: Anna Kint via anna@idrops.be

 1. Waar gaat de game over?
  Denk je dat jouw smartphone van levensbelang is? Probeer je dan maar eens voor te stellen hoe belangrijk zo’n toestel is wanneer je vlucht voor je leven. Het is je enige connectie met je vertrouwde omgeving in bange tijden. Je enige lichtpunt in donkere gebergtes en de enige die je vertelt in welk land je je bevindt.
  Met de PeaceCraft game stap je in de schoenen én de smartphone van de Syrische Sara of de Afghaanse Mohammed, twee jonge vluchtelingen. Je beleeft zélf hun reis, van thuisland tot ons land, via de bekendste smartphone-apps: sms’jes, social media, berichtjes, foto’s, maps, enz. Als je batterij en je wifi het onderweg niet laten afweten, tenminste….

 2. Hoe kwam de game tot stand?
  !DROPS gaat als sociaal innovatieburo steeds op zoek gaat naar concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Altijd op maat en mensgericht. Voor ons is de (super)diversiteit in onze maatschappij een unieke kans om samen oplossingen te creëren voor de uitdagingen van vandaag en morgen. We benaderen dit thema vanuit verschillende (onverwachte) hoeken via projecten zoals GoodVibe (psycho-sociaal welzijn), Project AZO (ondernemerschap) en Studio Digital (digital skills).
  PeaceCraft kwam tot stand door een samenwerking met UM4P. De game en de theatervoorstelling zijn gebaseerd op verhalen van jonge vluchtelingen en werden gerealiseerd dankzij de expertise van beide partners.
  Voor de ontwikkeling van de game werkte !DROPS samen met de creatieve studio Poppins & Wayne. We organiseerden creatieve labs en design labs in het Rode Kruis opvangcentrum te Linkeroever in Antwerpen om er samen met jongeren te werken aan storylines en personages. De output van deze labs vormden de voedingsbodem voor Poppins & Wayne om de PeaceCraft game te ontwikkelen.

 3. Hoe lang duurt de game?
  Gelieve een lesuur te voorzien. Het spelen van de game zal ongeveer 30 minuten duren. Leerlingen spelen het spel individueel. Leerkrachten ontvangen bij hun aankoop begeleidend lesmateriaal ter ondersteuning van een voor- of nabespreking.

 4. Een online game, wat betekent dat?
  Om de game te spelen surf je naar www.peacecraft.be/degame. Op deze webpagina kan je de PeaceCraft game spelen. Je speelt de game individueel en kan kiezen tussen 2 personages: Sara en Mohammed. Om de game van start te laten gaan vul je je code in.

 5. Waar moet de school voor zorgen?
  Bij aankoop van de game ontvang je van ons een digitaal pakket met een gebruikerscode en lesmateriaal. Met de gebruikerscode kunnen leerlingen de game spelen op een computer, een smartphone of een tablet. Elke leerling heeft een toestel nodig om het spel te spelen alsook internetverbinding.

 6. Wanneer kan de game gespeeld worden?
  Vanaf 1 januari 2018 komt de game online, bestellen is nu reeds mogelijk.
  Bij aankoop ontvang je een digitaal pakket met daarin een online code. De code kan op eender welk moment gebruikt worden. Elke code is geldig voor een klas van max. 25 leerlingen en kan niet worden doorgegeven.

 7. Hoe verloopt een boeking?
  • Ga naar www.peacecraft.be/inschrijven
  • Geef aan hoeveel games je wenst aan te kopen (1 game per klas van max. 25 leerlingen)
  • Stuur het formulier door met de door jou ingevulde gegevens
  • Bedankt! We hebben nu de bestelling goed ontvangen, het PeaceCraft-secretariaat neemt zo snel mogelijk contact op voor bevestigingen stelt de facturatie op
  • Je betaalt vooraf
  • Je ontvangt jouw digitaal pakket met persoonlijke code en lesmateriaal.

 8. Kan u meer details geven omtrent de betaling?
  Na bestelling ontvangen jullie een factuur. De kostprijs van de game bedraagt €25 inclusief BTW.

Scholen in de provincie Antwerpen genieten van een gereduceerd tarief, nl €15 inclusief BTW, dankzij de tussenkomst van de provincie Antwerpen.