01 Augustus 2017

Feedbackmoment theater

Dinsdag 1 augustus 2017 was een volgende stap in het PeaceCraft-traject… een eerste doorloop van de voorstelling voor een 'select' publiek.

We nodigden gericht mensen uit die vanuit hun unieke expertise feedback en suggesties konden leveren op de voorstelling van PeaceCraft. We waren blij met de aanwezigheid van enkele leerkrachten, theatermakers, iemand werkzaam in een opvangcentrum (Broechem), een jongere uit Mosul, mensen uit de vredesbeweging, onze game designer en projectcollega van Idrops .

Na een gemeenschappelijke lunch met informele babbels en netwerking stond een doorloop op het menu: een goede en nuttige repetitietechniek voor de acteurs.

We bevroegen ons publiek op vier categorieën:

Welke centrale vraag stelt het theaterstuk?
Welke thema’s komen naar boven
Wat zijn de positieve elementen
Wat zijn de werkpunten.
De plenaire bespreking was bemoedigend. Verschillende stemmen brachten dezelfde zaken aan. Goed voor ons! Soms waren er tegenstellingen: “Vooral de scène met de maskers is heel sterk” tot “de maskers moeten er absoluut uit”.

De bespreking ging verder in drie inhoudelijke werkgroepen – rekening houdend met het doelpubliek – die dieper ingingen op de deelaspecten van de voorstelling.

Na zo’n middag snakken we naar verdere repetities ... al vallen die in de vakantieperiode even stil. Met alle feedback gaan we het script herwerken. We bouwen ondertussen ook het decor.

Vanaf oktober 2017 hervatten we de repetities, om klaar te zijn voor de try-out op woensdag 15 november 2017. Daarvoor trekken we op uitnodiging van KunstZ naar de Matterhorn in Borgerhout.

Bedankt acteurs voor de boeiende weken van creatie!